Logo-DeetosSnelOp 27 februari ging het CDA op werkbezoek bij DeetosSnel in Crabbehof. Deze mooie korfbalvereniging is gevestigd in Crabbehof en telt ongeveer 600 leden. Namens DeetosSnel waren voorzitter Alwin Nijhuis, Arjen van Ree en Danielle Visser aanwezig om iets te vertellen over de inzet van de club. Wat direct opvalt is de maatschappelijke betrokkenheid van DeetosSnel. Zoals Arjen het verwoordde: ‘we kunnen ons focussen op de sport en het hek om 5 uur dichtgooien, maar dat willen we niet. We vinden dat we een verantwoordelijkheid hebben richting de wijk.’ Er lopen meerdere gezondheids- en bewegingsprogramma’s, waarmee ook direct eenzaamheid wordt tegengegaan. Dat gaat heel geleidelijk, van een kopje koffie tot dagelijks/een paar keer week met een groep bewegen. Zo ontstaat er weer ritme en raken mensen betrokken bij de wijk en de club. Huisarts en CDA kandidaat Kees Rovers heeft in de praktijk gezien dat dit werkt: ‘langdurige eenzaamheid zorgt voor een grote drempel om weer onder de mensen te komen. DeetosSnel biedt deze mensen een prachtige kans om weer sociale contacten op te doen.’

Als partij van de sportverenigingen en vrijwilligers hecht het CDA ook veel waarde aan de vermindering van regeldruk en waardering voor de mensen op wie de club draait. Daarom heeft het CDA voorgesteld om samen met de Sportraad te kijken naar het schrappen van zoveel mogelijk overbodige regels. Ook DeetosSnel ziet een rol weggelegd voor de Sportraad in de komende jaren. Het contact verloopt goed, de bijeenkomsten worden drukbezocht. Toch blijft ook het persoonlijk contact tussen enerzijds de clubs onderling en anderzijds de politiek en de clubs van groot belang. DeetosSnel benadrukt ook het belang van een brede blik: de politiek en de gemeente zouden er goed aan doen om minder in hokjes te denken en sportclubs in een breder licht te zien. Het CDA onderschrijft dat van harte. Sportclubs zijn niet alleen belangrijk voor gezondheid en sport, maar hebben ook een grote maatschappelijke functie. Dat vraagt om een nieuwe visie op de overheid. Bijvoorbeeld ambtenaren die zich niet alleen richten op sport, de wijk of maatschappelijke voorzieningen, maar ambtenaren die sport en sociale domein combineren. Zo brengen we sportclubs die dat kunnen in positie om hun rol in de wijken op te pakken en voort te zetten. Het CDA bedankt DeetosSnel voor dit nuttige werkbezoek.

 

Categorieën: CrabbehofNieuws