betaaldparkerenAls partij van de samenleving hecht het CDA veel waarde aan het nuttige werk van vrijwilligers en mantelzorgers. In de praktijk lopen mensen echter tegen diverse hobbels aan, zoals overbodige regels en onverwachte kosten. Het CDA wil deze obstakels wegnemen. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten niet worden tegengewerkt, maar gestimuleerd. Daarom pleit het CDA voor een gratis parkeervergunning voor mensen die bijvoorbeeld in Sterrenburg wonen, maar een familielid in het centrum verzorgen. Dat kost dagelijks een hoop geld aan parkeerkaartjes. Niet iedereen die graag voor zijn of haar naasten wil zorgen, kan dat betalen. Een gratis parkeervergunning lost dit probleem op: minder regels, meer waardering. Voor de gemeente een kleine investering, voor de mantelzorgers van groot belang.