speeltuinvictorieAls partij van de samenleving hecht het CDA veel waarde aan het nuttige werk van vrijwilligers en mantelzorgers. In de praktijk lopen mensen echter tegen diverse hobbels aan, zoals overbodige regels en onverwachte/onnodige kosten. Een voorbeeld van onnodige kosten is de zogenaamde ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Mensen die vrijwilligerswerk willen doen waar kinderen bij zijn betrokken,  bijvoorbeeld in een speeltuin, moeten logischerwijs zo’n verklaring kunnen laten zien. Wij vinden het echter niet logisch dat mensen die zich nuttig willen maken voor de samenleving, kosten moeten maken voordat ze vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. Daarom pleit het CDA voor een kosteloze VOG voor aankomende vrijwilligers. Voor de gemeente een kleine investering, voor de vrijwilligers een belangrijke blijk van waardering.