Christiaan merkuurAfgelopen dinsdag werd er in een adviescommissie gesproken over de mogelijkheid van een vuurwerkverbod, het beperken van afsteektijden en het beperken van verkooptijden:

Vuurwerk afsteken is een gezellige gezinstraditie. Iets waar het CDA zich als familiepartij erg bij thuis voelt. Daarom zien wij dan ook geen noodzaak om in de buitenwijken vuurwerkvrije zones in te richten, tenzij in de toekomst blijkt dat er vanuit de samenleving overduidelijk om wordt gevraagd. Dat is tot op heden niet het geval. Ook in de beantwoording van het college op de vragen van GroenLinks ziet het CDA geen aanleiding om in actie te komen. De milieumetingen vallen ruimschoots binnen de wettelijke kaders en hoewel elke fysieke of menselijke beschadiging er natuurlijk één teveel is, vinden wij de cijfers niet buitensporig voor een stad met 120.000 inwoners.

Ook voor het beperken van de verkooptijden loopt het CDA niet warm. De meeste verkooppunten worden immers gerund door echte wijkondernemers. De kleine winkeliers op de hoek die gewoon hun boterham proberen te verdienen met de verkoop van wat vuurwerkpakketten. Die inkomsten zullen waarschijnlijk fors dalen als de verkooptijd wordt beperkt. Zelfs een kleine verkoper moet echter al tienduizenden euro’s investeren om het vuurwerk veilig op te slaan. Wanneer je als kleine ondernemer zulke meerjarige investeringen doet, moet je kunnen uitgaan van een betrouwbare lokale overheid. In ieder geval van een overheid die de lokale winkeliers steunt en niet sloopt.

Evenmin ziet het CDA iets in het beperken van de afsteektijden. Zo’n verordening komt er in de praktijk alleen maar op neer dat goedwillende mensen (een vader die zijn kind leert hoe je veilig met vuurwerk omgaat) worden beperkt in hun mogelijkheden, terwijl de overlast op geen enkele wijze wordt verminderd. De politie kan immers onmogelijk handhaven op de vele groepjes 10-15 jarigen die her en der knalvuurwerk afsteken.

Kortom, het CDA ziet niets in de meeste beperkende maatregelen die GroenLinks voorstaat, zeker niet als het gaat om de buitenwijken. Resteert het centrum en dat is wat ons betreft een geval apart. Onze mooie historische binnenstad herbergt immers vele kwetsbare oude panden en als gemeente hebben we de afgelopen jaren vele miljoenen geïnvesteerd in het opknappen van belangrijke, historische locaties. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van Het Hof. Op zulke historische locaties moeten we zuinig zijn. Daarom vinden we het als CDA niet onlogisch om in de binnenstad een paar van zulke specifieke, kleine zones in te stellen. Het college zal binnenkort terugkomen op deze commissie n.a.v. een aantal (informatie/onderzoeks)verzoeken.