KeesIn deze economische tijden zijn financiële middelen schaars. Ook als gemeente zullen we meer moeten gaan samenwerken om de voorzieningen op peil te houden. Als de partij die voortkomt uit het maatschappelijk middenveld, kijkt het CDA niet naar de overheid of de markt, maar naar de samenleving. In verschillende steden, zoals bijvoorbeeld Maastricht en Heerenveen, zien we dat regionale verzekeraars nauw samenwerken met de gemeente om de zorg en gezondheidsvoorzieningen toch in stand te houden. Het CDA Dordrecht is daarom een voorstander van dit soort samenwerkingen tussen de gemeente en maatschappelijk betrokken verzekeraars. Het CDA ziet ook onze kansen voor onze stad en heeft daarom vragen gesteld aan het college.

Na een suggestie in de Sportraad heeft het CDA in de afgelopen weken met interesse gekeken naar bewegingsprojecten in Friesland. Verzekeraar ‘De Friesland’ draagt in Heerenveen een deel van de kosten van vakdocenten lichamelijke opvoeding, die de basisschoolleerkrachten coachen bij het geven van gymnastieklessen. Gezondere kinderen en minder botbreuken onder jongeren zijn het gevolg. Bijkomend positief effect is dat de gewone docenten, die vaak al overbelast zijn, minder gymnastiekles hoeven te geven. Het CDA wil graag van de wethouder weten of dit initiatief ook in Dordrecht kan worden opgestart.

Naast het stimuleren van het bewegingsonderwijs zet het CDA ook in op het behoud van de verzekeraar als wijkvoorziening. Kees Rovers: ’tijdens de campagne heeft het CDA ingezet op vijf speerpunten: Familie, Zorg, Wijkvoorzieningen, Praktijk en Vrijwilligers. Naast het stimuleren van de gezondheid van jongeren ziet het CDA ook mogelijkheden ten aanzien van de wijkvoorzieningen. Verzekeraar VGZ heeft namelijk in februari het kantoor aan de Reeweg gesloten. Dat is erg vervelend voor met name ouderen. Jaap van Asch heeft in De Gravin (Dubbeldam) echter een modern wijkcentrum, en zo zijn er meerdere wijken met een modern gebouw, waar nu al diverse zorgorganisaties een spreekuur houden voor ouderen. Daarom vragen wij eveneens aan de wethouder om bij VGZ te pleiten voor een wijkspreekuur. Het is belangrijk dat de wijkvoorzieningen behouden blijven’