ZaldxabJaPHet CDA is voor het behoud van wijkvoorzieningen. In ons verkiezingsprogramma, zowel als in het coalitieprogramma wordt zwembad De Dubbel genoemd als belangrijke wijkvoorziening in Dordrecht. Het buitenbad van de Dubbel wordt evenals het Wantijbad op zomerse dagen druk bezocht. Deze week bespraken wij in de raad het onderzoek in opdracht van de gemeente, waarin als beste oplossing wordt aangegeven dat de Dubbel investeert in het binnenbad en het Wantijbad haar functie als buitenbad overneemt.

Als CDA hebben wij aangegeven dat wij ervoor pleiten om de Dubbel in haar volledigheid open te houden. Het te verwachten tekort voor het onderhoud van de komende jaren denkt de Dubbel zelf te kunnen bekostigen door gestegen inkomsten. Wij hebben veel waardering voor het bestuur en de vrijwilligers die hiervoor hebben gezorgd.  We begrijpen ook dat dit voor de toekomst geen blijvend soelaas biedt en dat we met krimpende middelen te maken hebben.

Aan de andere kant geloven wij in de kracht van de samenleving. Door samenwerking van besturen, vrijwilligers, gebruikers en ondernemers, de gemeente en een ieder die de zwembaden in Dordrecht een warm hart toedraagt, kunnen we creatieve oplossingen bedenken, waardoor ook het buitenbad van de Dubbel gewoon voor de wijk behouden blijft.