hankeOp 25 augustus bezoekt CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (huisartenzorg/preventie/GGZ/sport) de vestiging van De Hoop aan de Provincialeweg. Het werkbezoek vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur. Een aantal leden van onze fractie zullen ons Tweede Kamerlid vergezellen. Heeft u vragen voor Hanke? Mail dan naar CDA@Dordrecht.nl