KeesHet is in de koude en donkere dagen aan het eind van het jaar een steeds terugkerend gevoelig onderwerp: mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, een aantal zwervers dat maar voor een deel ’s nachts kan worden geherbergd, bijvoorbeeld bij het Leger des Heils dat daarvoor een beperkt budget van de gemeente ontvangt. Dat Leger heeft, net als het CDA, de christelijk geïnspireerde overtuiging dat mensen aan de onderkant van de samenleving niet aan hun lot overgelaten moeten worden. Vanuit dat standpunt ben ik ook als huisarts zo nu en dan in kraakpanden om deze doelgroep bij te staan. Het gaat om een gemengde groep van psychiatrische patiënten, mensen met enorme schulden, alcoholisten, drugsverslaafden, illegalen en vrijbuiters met soms  wat criminele kanten. Soms willen of kunnen ze ook niet aan opvang geholpen worden, bijvoorbeeld omdat ze met een hond door het leven gaan die niet welkom is in de nachtopvang van het Leger des Heils.

Er zijn veel betrokken hulpverleners, zoals buddies van MEE, mensen van De Hoop, en de GGD, ook actief voor hen en er zijn in de gemeente Dordrecht regels afgesproken over het aantal in een nachtopvang te plaatsen daklozen. Er gebeurt dus wat voor deze medemensen, maar dat betekent niet dat we daarmee snel ons geweten kunnen sussen. Steeds opnieuw is er een nieuwe vraag en een een nieuw’aanbod als het gaat om de verhouding tussen daklozen en het aantal slaapplaatsen. In dat verband moeten we alert blijven en beoordelen of aanpassing van de regels nodig en mogelijk is. In Enschede is een ” daklozen-shelter-pak” ontwikkeld voor mensen die buiten willen of moeten slapen, wellicht dat deze pakken ook in Dordrecht een deel van de oplossing kunnen vormen.

Het CDA Dordrecht heeft in de gemeenteraad ook aan de wethouder gevraagd of in Dordrecht een bed-bad-brood regeling nodig is. Hierover is ons nog geen gemeentelijk standpunt bekend. Wel heeft de wethouder goed op een rijtje gezet hoe de regels voor de nachtopvang van “gewone” daklozen zijn. Een fonds ” urgente noden”, zowel voor mensen met als zonder woning, waaruit hulpverleners vanuit hun inzicht in de dagelijkse praktijk direct middelen kunnen krijgen voor noodmaatregelen, kan ook op de steun van het CDA rekenen. Het CDA staat immers in een traditie van een christelijk-sociale maatschappijvisie: omkijken naar onze naasten, een schild voor de kwetsbaren in de samenleving.