Christiaan merkuurEnige tijd geleden heeft onze fractie gesproken met het bestuur van De Vrije Tuinder. Deze enthousiaste tuinders zouden graag op hun huidige locatie (Abraham Kuyperweg) blijven zitten, maar de gemeente ziet hen het liefst verhuizen naar het terrein tussen de Joop den Uylstraat en het spoor. Destijds hebben wij bij de gemeente aangekaart dat de communicatie met De Vrije Tuinder echt beter moest. Naar aanleiding van deze kwestie werd onze fractie gebeld door bewoners van de Joop den Uylstraat. Ook zij gaven aan dat de communicatie tussen omwonenden en de gemeente nogal stug verloopt. Samen met deze bewoners hebben we daarom vragen opgesteld richting het college over de verhuisprocedure en de rol van de gemeente. Als CDA staan wij immers voor een kleine, slagvaardige overheid, waarbij de communicatie met de samenleving voorop staat. Vorige week zijn de antwoorden van het college daarom besproken in een commissievergadering. Vanuit de bewoners waren er twee mensen afgevaardigd om in te spreken en aan te geven hoe de buurt tegen de situatie aankijkt. Na hun woordvoering en een pleidooi vanuit onze fractie voor meer samenwerking tussen de gemeente, de bewoners en de Vrije Tuinder, deed de verantwoordelijk wethouder de toezegging dat hij om de tafel gaat met alle partijen. Wat de bewoners en onze fractie betreft een prima eerste stap. Uiteraard blijft onze fractie dit dossier in de gaten houden met de betrokken bewoners en tuinders.