KFAGgDTwVorig jaar organiseerde het CDA Dordrecht, in samenwerking met de betrokkenen, een eerste informatieavond over het Damplein. Elke Dubbeldammer weet het immers: fijne winkels, twee supermarkten, maar het plein zelf is echt wel toe aan een opknapbeurt. Het CDA hecht veel waarde aan een opgeknapt Damplein. Goed voor Dubbeldam, goed voor de sociale contacten, goed voor de levendigheid en goed voor ouderen die minder mobiel zijn.

Samen met omwonenden, winkeliers en leden van andere politieke partijen heb ik een aantal uitgewerkte scenario’s voorbereid. Het definitieve voorstel is vorig najaar verzonden aan de gemeente en is op 8 april besproken in een commissievergadering. In een eerste reactie laat het College weten dat er volgend jaar nog geen geld beschikbaar is om het Damplein op te knappen. Dit komt niet als een verrassing, want ook de gemeente heeft veel last van economische tegenwind. De gemeenteraad zal daarom in de komende periode duidelijke beslissingen nemen: wat moet de gemeente wel/niet doen? Wat het CDA betreft ligt de nadruk in de komende jaren op zorg, verenigingen en wijken. Niet voor niets was het behoud van de wijkvoorzieningen, dus ook een gezellig Damplein, één van onze belangrijkste speerpunten bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Hoewel er in 2016 dus nog geen budget beschikbaar komt, geeft de gemeente aan dat er in 2017 misschien wel ruimte ontstaat. Er is nog voldoende tijd om plannen verder uit te werken en breder met de wijk te delen en te bespreken. Het CDA draagt hier graag haar steentje aan bij en we hopen op een positieve samenwerking met de andere partijen. Als we de handen ineen slaan, bereiken we samen meer.