Dinsdag 16 juni spraken wij in de gemeenteraad over het voortbestaan vaZaldxabJaPn zwembad De Dubbel. In ons CDA raadsprogramma hebben wij hierin duidelijk stelling genomen voor het behoud van dit zwembad, dat gezien de bezoekersaantallen duidelijk in een behoefte voorziet. Vorig jaar rond deze tijd was ik namens het CDA bij een eerste gesprek met wethouder Reynvaan en een afgevaardigde van iedere fractie. Wij zijn niet bang voor concurrentie met de Sportboulevard dat een geheel eigen karakter heeft.

Dinsdag heeft de gemeenteraad de aanvang van het onderzoek naar verbouw of nieuwbouw van zowel het binnen- als het buitenbad van De Dubbel goedgekeurd. Wij zien dit als een keuze voor de toekomst. Om deze afweging te kunnen maken willen we onder andere de doelgroepen kennen die gebruik maken van het zwembad en weten hoe zij zich naar verwachting zullen ontwikkelen. Duurzame oplossingen moeten makkelijk te integreren zijn en naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek kan het zwembad op maat worden ingericht. Een gerichte aanpak met burgerparticipatie en crowdfunding is daarvan een onderdeel.

Leefbare wijken zijn voor ons als CDA van levensbelang en wij zijn blij en dankbaar dat de eerste stap naar een vernieuwde Dubbel is gezet.

Categorieën: Dubbeldam