dampleintheo-oostenrijkMaandag zijn de plannen voor het nieuwe Damplein in de Oude School gepresenteerd aan de leden van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving en vervolgens aan de vele opgekomen Dubbeldammers. In 2014 stond in ons verkiezingsprogramma: ‘Dubbeldammers verdienen een beter Damplein. Het moet een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden voor Dubbeldammers. Met buurt en ondernemers moet de herinrichting worden opgepakt’.

Het resultaat mag er zijn en meer dan dat! Een groot compliment voor de breed samengestelde werkgroep, die met veel enthousiasme aan te totstandkoming van dit ontwerp heeft gewerkt. De CDA-fractie heeft veel waardering voor de inzet van deze vele vrijwilligers, betrokken bij dit proces. In het nu gepresenteerde plan wordt het kale parkeerterrein ‘groener’ en ruimer van opzet, met leuke plekken voor ontmoeting, ook door het inrichten van terrassenplekken. De nu nog geasfalteerde doorgaande weg Dubbelsteynlaan West/Rechte Zandweg wordt onderdeel van het nieuwe plein, waardoor het geheel veel overzichtelijker en ruimtelijker aandoet. Dat wordt nog versterkt door het laten vervallen van de nu nog aanwezige weg voor de winkelgalerij.

Veel duidelijker dan nu worden de verschillende categorieën weggebruikers, automobilisten, fietsers en voetgangers gelijkwaardige gebruikers van dit gebied. Ook van groot belang is de toegevoegde kwaliteit ten aanzien van de keuze van materialen. Gekozen is voor gebakken klinkers voor het totale terrein, met daartussen ruimte voor meer groen. Die keuze zorgt er voor dat de omgeving bij stortbuien niet meer direct blank staat. Het is niet verwonderlijk dat al deze kwaliteitsverbeteringen hebben geleid tot een iets hogere financiële uitkomst dan was voorzien in het gemeentelijke budget, dat uitging van het herstraten van het huidige pleindeel. Voor ons als CDA-fractie staat de kwaliteit echter voorop. Het beknibbelen op de kwaliteit van toe te passen materialen en de omvang van de pleincontour staat niet in verhouding tot de beoogde levensduur van 40-60 jaar. Deze investering is duurzaam en dus meer dan waard om gerealiseerd te worden. Aan het CDA zal het niet liggen!