‘De Dubbel blijft behouden’. Die belofte heeft het CDA bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen gedaan en die belofte maken we nu waar. Na lang overleg tussen het college en het bestuur van het zwembad, is besloten om geld te investeren in een grondige renovatie. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel.  Concreet betekent dit dat de Dubbel na de renovatie weer 15 jaar vooruit kan. Als CDA vinden we het belangrijk om dit soort voorzieningen te behouden, omdat wijkvoorzieningen cruciaal zijn voor de leefbaarheid. Niet alleen als het gaat om sport, maar ook wat betreft boodschappen en andere benodigdheden. In het bijzonder voor mensen op leeftijd, die niet altijd meer even mobiel zijn. Daarom zetten wij voor elke wijk in op het behouden van de voorzieningen.

Als CDA zijn we tevreden dat de onzekerheid nu achter de rug is, De Dubbel vooruit kan kijken en er weer een verkiezingsbelofte wordt ingelost. We wensen Jaap van den Berg, de medewerkers en vrijwilligers veel succes in de komende periode.

Categorieën: Dubbeldam