In de aanloop naar de begrotingsbehandeling werd gesproken over financiële steun voor  Helianthus, een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Een prachtig initiatief dat in de afgelopen drie jaar vele tientallen bezoekers tot steun is geweest. Nu particuliere fondsen wegvallen, wordt een beroep op de gemeente gedaan om de activiteiten doorgang te kunnen laten vinden. Door de gemeenteraad is besloten voor komend jaar 25.000 euro toe te kennen. Onze fractie ziet dit als een overbruggingsjaar. Het CDA vindt het belangrijk dat maatschappelijke initiatieven gesteund kunnen worden door de gemeente. Zeker daar waar activiteiten naadloos aansluiten op de sociale ontwikkelagenda die in de gemeenteraad is vastgesteld. Denk aan het activeren van vrijwilligers zoals Present of Serve the City, het bieden van ondersteuning zoals Helianthus of Stay Clean of hulp bij het opgroeien zoals Homestart of Buurtgezinnen. Er zijn tientallen van dit soort initiatieven in Dordrecht, die nu vaak tegen een muur aanlopen als er financiële steun nodig is, omdat het huidige subsidiekader tekort schiet. Het CDA is blij dat wethouder Lambrechts heeft toegezegd te onderzoeken of er vanuit de WMO-gelden mogelijkheden zijn om dergelijke initiatieven te ondersteunen, bijvoorbeeld via een tijdelijke waarderingssubsidie. Het is goed om hier niet willekeurig in te handelen, maar een kader op te stellen, waardoor ook andere initiatieven geholpen kunnen worden. Het CDA denkt graag mee over dit kader en staat positief tegenover voorstellen en initiatieven uit de Dordtse samenleving.

Elly van Wenum