Het CDA staat voor afname van het aantal coffeeshops in Dordrecht. Wij willen ze niet in de buurt van scholen en woonwijken. De overlast van coffeeshops blijft en moet gereduceerd worden. Het gemeentelijk gedoogbeleid van juni 2011, gewijzigd april 2014, laat 5 coffeeshops toe in Dordrecht.
Uit het onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar de aantallen coffeeshops in Nederland blijkt dat het aantal coffeeshops daalt in Nederland en dat het gemiddeld aantal inwoners per coffeeshop nu 32.459 is. Het CDA concludeert daaruit dat in Dordrecht het aantal ook verder naar beneden kan naar drie. Minder coffeeshops betekent minder gebieden/woonwijken met overlast. Daarnaast moet er daadkrachtig gehandhaafd worden op de 3 die nu nog worden toegestaan.
Het is mooi te zien dat de antirook- en antidrugscampagnes vruchten afwerpen en dat er minder wordt gebruikt.
Om al deze redenen verzoekt het CDA de burgemeester met een wijziging van het beleid te komen waardoor nu maximaal drie coffeeshops worden toegestaan.