Het college van B&W van Dordrecht betreurt dat het zo nadrukkelijk over de kerken is gegaan in de raadsinformatiebrief van december 2017. Het CDA en de CU/SGP zijn blij met deze reactie.Het college had aangegeven dat zij bij het aanwijzen van stembureaus in kerken wilde streven naar stembureaus met een strikt neutrale uitstraling. Het college wilde het aantal stembureaus in kerken beperken. Drie kerken met een neutrale uitstraling mochten nog wel functioneren als stembureau. Dinsdag 23 januari deelde burgemeester Kolff mee dat het college betreurt dat het zo nadrukkelijk over de kerken is gegaan. Ook geeft het college aan dat het woord strikt ongelukkig is gekozen.
Het college schrijft in antwoord op de vragen: ‘Allereerst hechten wij er aan op te merken dat het college geenszins de bedoeling heeft om kerken in het geheel niet meer te gebruiken als stemlokaal. Wel hechten wij aan neutraliteit van het stemlokaal. Met die nuance hebben wij kerken zeker niet in een kwaad daglicht willen stellen’. Het CDA en de CU/SGP zijn tevreden over deze reactie.
Het college verstaat onder een neutrale uitstraling dat kiezers onbeïnvloed hun stem moeten kunnen uitbrengen. Daar zijn beide partijen het mee eens. Dit is niet het enige criterium zegt het college. Bij de selectie van stemlokalen hanteren ze criteria als bereikbaarheid, toegankelijkheid, beschikbaarheid en neutraliteit. Het college streeft naar een locatie die zo optimaal mogelijk voldoet aan deze criteria. Dat kunnen ook gebouwen met een religieuze functie zijn.
Het CDA en de CU/SGP verwachten dan ook dat bij de volgende verkiezingen meer dan drie kerken als stembureau worden aangewezen. Er was immers geen aanleiding in de meldingen bij de afgelopen vijf verkiezingen (6 à 7 kerken, 1 moskee) om het aantal te reduceren. Niemand heeft aangegeven beïnvloed te zijn geweest in het stemlokaal bij het uitbrengen van zijn of haar stem in een stembureau in een kerk.
Het CDA en de CU/SGP danken het college voor deze reactie en antwoorden op onze vragen.

Bert Staat (CU/SGP en Bert van de Burgt (CDA)

Categorieën: Nieuws