Vandaag geeft D66 lijsttrekker Kevin Noels aan dat hij 1 Drechtstad ziet als een ‘lonkend perspectief’. D66 stelt hiermee voor om alle Drechtsteden te fuseren tot een megalomane gemeente van 300.000 inwoners.

Als partij van de samenleving ziet het CDA niets in dit voorstel. Mafalda Weerts, nummer 3 op de lijst: ‘bijna dagelijks discussiëren we over de kloof tussen bestuur en inwoners. De enige manier om die kloof te overbruggen is en blijft nabijheid: Dordtse raadsleden die, zoals nu, gewoon aanspreekbaar zijn. De bekende gezichten in de wijk, waar iedereen laagdrempelig terecht kan. In een enorme gemeente van 300.000 inwoners verdwijnt die zichtbaarheid in het niets.

Ook het verschil tussen Dordrecht en de omliggende dorpen is groot. Weerts: ‘in Dordrecht spelen hele andere zaken dan in Papendrecht, net zoals Zwijndrecht weer heel anders is dan Hardinxveld-Giessendam. Als CDA vinden we het daarom belangrijk dat we alleen samenwerken als gewone mensen er ook echt voordeel van hebben: bijvoorbeeld betere service, kostenbesparing en een sterke lobby richting Den Haag. Maar een fusie is wat het CDA betreft onbespreekbaar. Voor ons staat nabijheid voorop. Het voorstel van D66 staat haaks op die nabijheid. 1 Drechtstad betekent minder democratie, minder maatwerk en meer technocratie: anonieme bestuurders die op afstand beleid gaan verzinnen. Als partij van de samenleving is het CDA daarom voor een sterke lokale gemeenteraad en tegen een Drechtstad.

Categorieën: Nieuws