Eind januari kwam het fantastische bericht naar buiten over de aanstaande komst van meer hoger onderwijs naar Dordrecht. Maar dan zijn we er nog niet. Er zijn nu veel te weinig woningen beschikbaar voor jongeren. Waar de komende jaren gebouwd gaat worden, moet goed bekeken worden of er ook studentenhuisvesting mogelijk is. Bijvoorbeeld op de Spuiboulevard en op nabij het Leerpark.

Wim van der Kruijff (#2 op de lijst voor het CDA): ” We moeten nu doorpakken. Ook na hun studie willen we dat studenten in Dordrecht blijven wonen. Dus moeten er goede banen beschikbaar zijn. Daarnaast willen we studenten aanmoedigen om hier te blijven wonen door invoering van een Dordt-beurs. Zo krijgen studenten die tijdens hun studie en daarna in Dordt blijven wonen, een tegemoetkoming in de studiekosten.”

Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer is belangrijk voor onze stad, zeker voor studenten. De lobby die in gang is gezet om Dordrecht haar status als intercitystation terug te geven, moet versterkt worden. Het zou mooi zijn als ook onderwijsinstellingen zich inspannen voor bereikbaarheid.

Heeft u ideeën hoe we onze jongeren in onze stad kunnen houden? Neem contact op met ons via onze website www.cdadordrecht.nl/contact/.

Categorieën: Nieuws