De leefbaarheid in het centrum staat onder druk. Al jaren probeert de gemeente afspraken te maken met instellingen over het terugdringen van de overlast. De beruchte ‘vierkante kilometer’ in de binnenstad kent immers een enorme concentratie van GGZ, Maatschappelijke opvang en Nachtopvang. Dit heeft impact op de buurt. Mensen voelen zich in toenemende mate niet veilig door verwarde personen, rotzooi op straat en overlast door alcohol- en drugsgebruik.

Om deze situatie aan te pakken, staat er in het huidige coalitie-akkoord dat ‘de zorgdruk naar beneden moet’. Dit is realistisch, omdat het past bij de landelijke trend op het gebied van wonen met ondersteuning. Overal in Nederland is al enige tijd een beweging gaande waarbij mensen niet opeengepakt behandeling krijgen, maar gewoon thuis worden voorzien van de juiste ondersteuning. Zo blijft het eigen netwerk intact, daalt de overlast en herstellen mensen sneller.

Het CDA vindt het van belang dat dit snel van de grond komt. Kandidaat-raadslid Arine van den Heuvel: ‘Het CDA wil de overlast in het centrum verminderen door meer op maat te werken. Het gewoon al thuis voorkomen dat zwaardere zorg nodig is, is voor iedereen winst. Dat er nu een pilot loopt met intensieve ondersteuning aan huis is mooi, maar in Rotterdam is het al gewoon 8 jaar een gebruikelijke aanpak.’

Eerder deze week was de Cornelis de Wittstraat in het nieuws. Een typisch voorbeeld van een voorheen rustige straat, waar bewoners nu al geruime tijd nauwelijks nog buiten willen lopen. Van den Heuvel: ‘Wij zijn ontevreden over de starre houding van instellingen. Er lijkt onvoldoende besef te zijn van het feit dat het centrum al jaren zucht onder de huidige straatoverlast. Daarom wil het CDA concrete, harde maatregelen tegen instellingen die de zorg blijven concentreren in het centrum. Desnoods moet de gemeente stoppen met het afgeven van beschikkingen aan zulke instellingen. De tijd van pappen en nathouden is voorbij, er moet op korte termijn actie worden ondernemen voor de leefbaarheid in het centrum.’

Categorieën: Nieuws