Veel Dordtenaren zijn vrijwilliger. Ze zetten zich iedere keer in voor de ander. In het verzorgingshuis of in de kantine van de sportclub. Verenigingen zijn voor veel volwassenen, maar vooral ook voor veel kinderen erg belangrijk voor het sociale leven. CDA Dordrecht wil daarom dat vrijwilligers en verenigingen een steuntje in de rug krijgen.

Door te investeren in accommodaties. Om deze te verduurzamen, of om deze goed bereikbaar te maken. Als dat noodzakelijk is kan er zelfs nagedacht worden over een nieuwe accommodatie. Waar mogelijk moeten sportclubs in de gelegenheid worden gesteld om huisvesting te kunnen bieden aan professionele wedstrijden. Denk aan een sporthal voor DVO die aan de geeiste hoogte voor professionele turnwedstrijden voldoet.
Ook zwembaden de Dubbel en het Wantijbad moeten De Dubbel moeten behouden blijven.

Veel evenementen in onze stad zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van vrijwilligers. Ieder jaar weer zetten veel Dubbeldammers zich in voor Rommeldam. Tegen de kerst is er de Santarun. Of denk eens aan Dordt in Stoom. De vrijwilligers die deze evenementen organiseren moeten vaak aan allerlei eisen voor de veiligheid voldoen. Bijvoorbeeld het regelen van verkeersregelaars. CDA Dordrecht wil dat de gemeente voortaan deze maatregelen voor haar rekening neemt. Als compensatie daarvoor kan er een deel van de eventuele subsidie in mindering worden gebracht. Zo kunnen de vrijwilligers zich weer bezighouden met de organisatie van het evenement zelf.

Verenigingen die draaien op vrijwilligers hebben soms moeite om mensen te vinden. Het zou zonde zijn als bijvoorbeeld onze speeltuinverenigingen moeten sluiten omdat er geen mensen zijn om de speeltuin te openen of toezicht te houden. Het CDA Dordrecht wil bekijken of er mogelijkheden zijn om mensen met een uitkering in te zetten om de speeltuinen open te houden.

Categorieën: Nieuws