Op 21 februari 2018 is de concessie voor het reizen met bussen en treinen door de provincie Zuid – Holland definitief gegund aan Qbuzz. Nu duidelijk is dat Qbuzz de partij is die de komende jaren de buslijnen in de stad invult, is het hoog tijd dat Dordrecht het gesprek aangaat om een bushalte bij de begraafplaats Essenhof te realiseren.

In 2016 is er al een eerder verzoek gedaan in de gemeenteraad, op initiatief van het CDA. Deze motie werd unaniem aangenomen. Tot op heden is de zekerheid dat de halte er komt er niet. Dit kan zo niet langer, daarom stelt het CDA hierover vragen aan het college.

Het is van groot belang dat belangrijke plaatsen bereikbaar worden en blijven. Mensen willen ook met het openbaar vervoer een bezoek kunnen brengen aan de begraafplaats.

Ook de bereikbaarheid tussen de wijken onderling moet beter. Het kleinschalige vervoersconcept e-wheels kan daar een rol in hebben. Dit bestaande concept wordt stapsgewijs uitgebereid van enkele wijken naar de rest van de stad. Het CDA steunt dit initiatief van harte.

Namens de CDA – fractie: Sahin Seme

Categorieën: Nieuws