Het CDA Dordrecht wil de toegang tot stadsbestuur en ambtenaren graag laagdrempeliger maken. Met elkaar, inwoners, bedrijven, burgemeester, wethouders, gemeenteraad en ambtenaren zijn we verantwoordelijk voor onze stad. Hierbij past geen afstandelijke bureaucratie, maar een goede betrokkenheid bij elkaar.

Mafalda Weerts (#3 op de lijst voor het CDA Dordrecht): “grote betrokkenheid van de inwoners bij hun stad is belangrijk. En meer laagdrempelig contact vanuit de gemeente met haar inwoners en ondernemers helpt daarbij. Bureaucratie en moeilijke procedures moeten vereenvoudigd of afgeschaft worden. Uit de vele gesprekken die we de afgelopen tijd met Dordtenaren hebben gevoerd, blijkt een grote wens te bestaan om bijvoorbeeld bij een aanvraag een vast aanspreekpunt te krijgen. En wel al vanaf het begin. Niet geconfronteerd te worden met wisselende behandelaars die de zaak niet kennen, maar direct contact met een vast team dat weet waar het over gaat, dat van meet af en aan betrokken is. Dat zou een hele verbetering zijn. Ook directer contact tussen de lokale politiek en burgers en ondernemers is wenselijk, bijvoorbeeld in een terugkerend wijkcontact.”

In deze nauwere betrokkenheid over en weer past ook het burgerinitiatief. Kort gezegd: een Dordtenaar (vanaf 14 jaar) kan wanneer hij een probleem of behoefte in de stad signaleert en daarvoor een goed idee heeft, dit idee bij de gemeenteraad insturen. U kunt op de gemeente site www.dordrecht.nl daarvoor het formulier Burgerinitiatief downloaden.
Een actieve betrokkenheid van de burger en ondernemer leidt tot meer maatwerk bij de gemeente. En dat is wat we willen. Heeft u een goed idee voor Dordrecht, op buurt, wijk of stadsniveau? Laat van u horen !

Mocht u nog waardevolle ideeën voor ons als CDA hebben hierover, dan krijgen we die graag via onze website www.cdadordrecht.nl/contact/

Categorieën: Nieuws