Het CDA Dordrecht krijgt zorgwekkende signalen van ouders over uitvoeringsproblemen binnen de jeugdhulp. Als ouders een doorverwijzing krijgen voor gespecialiseerde behandeling voor hun kind brengt deze behandeling vaak hoge kosten met zich mee. Deze behandeling kan op aanvraag van de ouders door de Gemeente vergoed worden. Dit proces mag wettelijk maximaal 6 weken duren.

Maar helaas lukt dit vaak niet binnen die wettelijke termijn van 6 weken. Veel ouders moeten te lang wachten op het besluit van de gemeente, met name als het om verlenging van een behandeling gaat.

Dit levert grote onrust op bij de ouders, waarbij het voorkomt dat zij om financiële reden genoodzaakt zijn de behandeling van hun kind te onderbreken. Een bezorgde moeder :” De gemeente mag een aantal weken nemen om tot een besluit te komen, maar helaas loopt dit zodanig uit dat ik als moeder behoorlijk financieel risico loop. Ik kan de kosten niet zo lang zelf voorschieten”.

Het CDA Dordrecht wil daarom dat de jeugdhulp organisatie sneller te werk gaat en binnen 6 weken besluit over de (her)aanvragen. Ouders en kinderen moeten op tijd weten waar ze aan toe zijn

Categorieën: Nieuws