Start van een uitdagend Dordts politiek jaar (Geplaatst in  rubriek “Stem uit de raad”)

De nieuwe raad heeft haar wittebroodsweken achter de rug, het college is in nieuwe samenstelling van start gegaan en er ligt een ambitieus coalitieakkoord. De thema’s zijn ook niet mis. Om er maar een paar te noemen:

 

Wonen


Onze Dordtse burgers en zij, die hier vanwege hun werk of anderszins willen komen wonen, mogen van de politiek verwachten dat er voldoende woningen voor hen beschikbaar zijn/komen. Dat betreft jongeren, studenten, starters, doorstromers en senioren, zowel in de koop- als in de sociale/vrije huursector. Dat vergt een daadkrachtig beleid als het gaat om het invullen van bouwlocaties, met daarbij een duidelijke regierol voor de gemeente. De komende maanden zal duidelijk worden hoe hoog het politieke ‘doorpakgehalte’ is.

Mobiliteit
Het streven naar een sterkere en bereikbare stad heeft consequenties op vele terreinen, zoals het openbaar vervoer per trein/bus, de auto, de fiets en, niet te vergeten de voetganger. Dit ook in samenhang met de nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties. De bereikbaarheid van onze binnenstad vraagt daarbij nieuwe keuzes aan vervoersstromen en parkeerfaciliteiten. Het CDA gaat voor kwalitatieve, duurzame en op de lange termijn gerichte oplossingen.


Energietransitie
Het CDA is zich bewust van de noodzaak om onze stad te verduurzamen, zowel gericht op het opwekken van energie, maar zeker ook bij het verminderen van het energie(gas)verbruik door isolatiemaatregelen, zowel bij woningen als bij bedrijven. De doelstelling ‘Van het (aard)gas af’ betekent een zorgvuldige aanpak en maatwerk, waarbij het voor het CDA duidelijk is dat dit alleen succesvol kan worden met een breed draagvlak vanuit onze Dordtse samenleving.

Kortom, er is genoeg ‘werk aan de winkel’. De CDA-fractie is er klaar voor!

Theo Oostenrijk

Categorieën: Nieuws