Stedenbanden: goed dat ze er zijn en blijven!

Het CDA gelooft in de verbindende kracht die uitgaat van stedenbanden met Hastings (Engeland), Recklinghausen (Duitsland),  Varna (Bulgarije), Bamenda (Kameroen) en Dordrecht (Zuid Afrika).  Verbinding op sociaal, economisch en cultureel gebied met inwoners van andere steden is verrijkend, zowel op persoonlijk vlak als ook voor onze stad.

De eerste stedenbanden zijn ontstaan na de Tweede Wereld Oorlog, om “het onbekende”  deel te laten uitmaken van jezelf. Door een open houding  kunnen vriendschappen ontstaan in plaats van haat en nijd. Om elkaar te versterken en tot groei te komen. Dit heeft bijgedragen aan de internationale allure van de stad.

Een naar binnen gerichte houding dient voorkomen te worden. De samenleving wordt met name  gemaakt door het aangaan van intermenselijke contacten, lange termijn verbindingen te leggen en elkaars cultuur te leren kennen. Zo kan er over en weer een gunfactor ontstaan, waardoor bevriende steden elkaar sociaal, economisch en cultureel kunnen versterken en er opdrachten aan elkaar kunnen worden verstrekt.

Het is  van belang  te bepalen welke doelen over en weer  met ‘n bezoek worden nagestreefd.  Een voorbeeld: Dordrecht, met de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland en Varna, als belangrijkste havenstad  van Bulgarije, zouden in de ontwikkeling van de maritieme handel veel voor elkaar kunnen  betekenen. Daarnaast kan meer kennis over de  bevriende steden bij onze Dordtse burgers, het draagvlak in onze stad vergroten; en zelfs leiden tot een actieve bijdrage.

Deze ingezette vriendschapsbanden zullen zich over en weer terugbetalen. De invulling van de stedenbanden  gebeurt grotendeels door betrokken ondernemers, scholen, kerken, particulieren etc. De gemeente participeert in dit brede palet en neemt zonder excentrieke kosten haar eigen functie en specifieke rol.

Mafalda Weerts, raadslid CDA Dordrecht