Naar aanleiding van de moeilijkheden rond de leefbaarheid op de Cornelis de Wittstraat heeft het CDA artikel-40-vragen gesteld aan het College. Op 10 oktober 2018 zijn ze namens de fractie door Arine v.d. Heuvel ingediend.


Hieronder kunt u kennis nemen van de betreffende vragen.


Betreft: Leefbaarheid op de Cornelis de Wittstraat

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

Het CDA heeft in de afgelopen twee jaar meermaals aandacht gevraagd voor de onder druk staande leefbaarheid op de Cornelis de Wittstraat. Bewoners ervaren nog elke dag overlast en/of voelen zich onveilig. We hebben daarover de volgende vragen.

1. Bewoners van de Cornelis de Wittstraat blijven last houden van criminaliteit en overlast. Op vragen die hierover eerder door onze fractie zijn gesteld is aangegeven dat actie wordt ondernomen. Wat is er in de afgelopen 6 maanden concreet aan deze situatie gedaan?

2. Is er een verband tussen de veroorzakers van overlast en het feit dat de Cornelis de Wittstraat is gelegen op de route tussen nacht – en dagopvang van het Leger des Heils?

3. Aan de Cornelis de Wittstraat staan twee (of meer?) complexen die voorheen 55-+woningen waren. Deze worden verhuurd door Trivire. Wij ontvangen signalen dat er in deze complexen criminele activiteiten plaatsvinden in de vorm van heling en prostitutie. Deze zorgen betreffen op het moment één persoon, te weten een dame met een WMO-indicatie. Ons baserend op het feit dat deze zorgen bij meerdere instanties zijn gemeld, maar er niets verandert, lijkt het dat deze dame niet voldoende of niet de juiste ondersteuning krijgt. Is deze situatie bij u bekend en hoe duidt u deze?

4. In dit complex wonen kwetsbare ouderen. Mensen die als gevolg van het huidige beleid misschien wel te lang thuis moeten blijven wonen. Deze mensen worden dagelijks lastig gevallen, in de vorm van bedelen, door en over drugsverslaafden heen stappen als ze voor een boodschap gaan, etc. Daarnaast hebben zij niet altijd in de gaten voor wie zij de deur openen, waardoor er steeds vaker ’s nachts ongenode gasten door het complex lopen. Wat doet u samen met Trivire om de zwaar onder druk staande leefbaarheid te verbeteren? En hoe beoordeelt u het feit dat deze bewoners geweigerd is om een camera bij de voordeur te installeren zodat ze kunnen zien wie er aanbelt?

Hoogachtend,
namens de fractie van het CDA,

Arine van den Heuvel