Goed nieuws voor bewoners van de Cornelis de Wittstraat: het Leger des Heils sluit de locatie voor dagopvang aan de Dubbeldamseweg-Noord.

Het CDA is blij, omdat daardoor de al jaren durende overlast op de C. De Wittstraat zal afnemen. Wel belangrijk om te regelen dat de leefbaarheid op het Kromhout niet in het gedrang komt.

Arine van den Heuvel, Raadslid CDA Dordrecht