Met de bus naar de Essenhof

Nu met de komst van QBuzz hier en daar de buslijnen in Dordrecht zijn aangepast, is het ontzettend jammer dat het niet gelukt is één van die lijnen ook begraafplaats Essenhof te laten aandoen. Wat het CDA betreft is dat een grote misser in de provinciale aanbesteding.

Het CDA vraagt hier namelijk samen met vele andere partijen in de raad al jaren om. Wij vinden het onuitstaanbaar dat het weer niet gelukt is een bushalte bij de Essenhof voor elkaar te krijgen.
Voor nu is het helaas een feit en moeten we als gemeente een pleister plakken, zoals bijvoorbeeld een door de Essenhof zelf georganiseerde verbinding tussen de bushalte op de Krispijnseweg en de begraafplaats.

Het CDA wil het hier niet bij laten zitten en heeft in overleg met de provinciale staten fractie van het CDA het initiatief genomen tot een overleg met QBuzz hierover. Uiteraard met de bedoeling hen te bewegen bij de eerstvolgende evaluatie een aanpassing door te voeren zodat er wel een QBuzz lijn langs de Essenhof, Prinsemarij en Vreedonk gaat rijden.

We hebben de andere fracties uitgenodigd met ons mee te gaan naar dat gesprek om te laten zien dat we schouder aan schouder staan om dit voor elkaar te krijgen.
De verwachting is dat dit gesprek in januari of februari 2019 gaat plaats vinden.

We zullen alles op alles zetten. In de tussentijd zullen we het spijtig genoeg moeten doen met een pleister, wat beter is dan een open wond. We houden u op de hoogte.

Voor iedereen alvast vredige en fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

CDA-fractie, Frank Chapel

Categorieën: KrispijnNieuws