CDA Dordrecht: ‘Tijd voor actie: het gevaarlijke stoffenvervoer per spoor door Dordrecht is onverantwoord en moet stoppen’

In de commissievergadering van 22 januari 2019 heeft het CDA Dordrecht verontwaardigd gereageerd dat in het Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022 geen prioriteit wordt gegeven om een eind te maken aan de onverantwoorde situatie dat er goederentreinen met zeer gevaarlijke stoffen dwars door Dordt rijden.
De landelijk vastgestelde maximum risiconorm wordt maar liefst meer dan 5 keer overschreden en daarmee staat Dordt op nummer 1 als meest onveilige spoorsituatie in Nederland.
In het Veiligheidsprogramma voor de komende vier jaar is nauwelijks aandacht voor de vele treinen die vol gevaarlijke stoffen dwars door onze stad denderen. Vanuit de Rotterdamse haven naar België en Duitsland gaat het jaarlijks om duizenden spoorwagons met gevaarlijke stoffen. In 2020 zullen dit jaarlijks 60.000 treinwagons zijn. Raadslid Mafalda Weerts: ‘Onvoorstelbaar dat het College geen massale actie voorstelt om deze gevaarlijke treinen van het Dordtse spoor af te krijgen. De veiligheid van onze stad staat hierdoor zwaar onder druk en verdient allerhoogste prioriteit .’


Het CDA wil dat het College alles in het werk stelt om de treinen met gevaarlijke stoffen niet langer door de stad te laten rijden. Trek aan alle bellen bij het Rijk, de Tweede Kamer, Europa, Provincie, ProRail, et cetera om een alternatieve route te realiseren. Een paar weken geleden is dit op aangeven van het CDA ook besproken met Commissaris van de Koning Jaap Smit in gesprek met Dordtse raadsleden. Het kan zo niet langer.
Er is bijvoorbeeld een gevorderd ‘Robel-lijn’ idee om de gevaarlijke stoffen goederenspoorlijn tussen Rotterdam en België/Duitsland te verleggen naar een nieuw te bouwen spoortunnel parallel aan de A16. Dat zal veel euro’s gaan kosten, maar de veiligheid van onze inwoners is het waard.
Daarnaast dient onderzocht te worden of de gevaarlijke treinen, als tijdelijke overbrugging tot de komst van de Robel-lijn, omgeleid kunnen worden via de Betuweroute of via de Hogesnelheidslijn Schiphol-Antwerpen.
Hoe eerder we daarmee stevig aan de slag gaan, hoe beter. De huidige situatie is niet aanvaardbaar. Tijd voor actie !
CDA-Dordrecht
Mafalda Weerts en Arine v.d. Heuvel

PS:

Via onderstaande link kunt u zien hoe de pers aan dit belangrijke onderwerp aandacht heeft besteed. Met deze link ziet u wat op RTV-Dordrecht en Rijnmond is uitgezonden.

http://www.rtvdordrecht.nl/cda-wil-giftreinen-uit-dordt-weg-hebben/nieuws/item?1117950