Na bijna 365 dagen lokale politiek bedrijven tijd voor reflectie. Matthieu Ouwens Burgerraadslid voor het CDA in Dordrecht. Matthieu (38) woont met zijn dochter in Reeland en is werkzaam in het sociale domein. Hij houdt zich bezig met jeugd, WMO en sportparken. Met name dat laatste onderwerp is er een waar het afgelopen jaar het nodige over te doen geweest is. Een van de eerste keren dat hij sprak in commissie betrof dit dossier. Samen met collega’s werd gezocht naar op welke wijze we dit onderwerp konden gaan bespreken. Het betreft een complex dossiers waar burgers, meerdere verenigingen belang bij hebben. Een van de pijnpunten is de snelheid (of traagheid) waarmee dit dossier tot zichtbare resultaten leidt. Doel is een uitgebalanceerde visie op de ontwikkelingen van sportparken in Dordrecht afgezet tegen de groei ambitie van de stad. Waar geef je welke verenigingen de ruimte hun leden te faciliteren in het bereiken van hun sportieve prestaties? Wat mag dit kosten? Wat pakken verenigingen zelf op? Wat faciliteert de gemeente? In gesprek met verengingen is dit continu onderwerp van gesprek. Er zit beweging in al gaat het soms niet vlot genoeg. Dit laatste is wel wennen voor Matthieu. Als ondernemer in het sociale domein zet hij in op korte, duidelijke overlegstructuur, besluitvaardigheid en zorgvuldige uitvoering.

 Vrijwilligers en mantelzorgers zijn voor onze kwetsbare inwoners een van de belangrijke schakels om zo fijn mogelijk te leven. Daarmee zijn vrijwiligers en mantelzorgers van waarde voor de stad. Het is belangrijk om te investeren in vrijwilligers. Afgelopen commisie vergadering is er gesproken over wat er nodig is om vrijwilligers te faciliteren. Wat kan de gemeente doen om dit maximaal te ondersteunen? In de voorbereidende bijeenkomst hebben raadsleden met vertegenwoordigers van verenigingen en vrijwilligers gesproken over dit thema. Matthieu merkt daarbij dat luisteren naar vrijwilligers zelf van essentieel belang is. Kijk naar wat er al door de tijd heen georganiseerd is door verengingen en vindt het wiel niet opnieuw uit. 

Maak het niet te ingewikkeld met een expertisecentrum maar waar kan ik terecht met mijn vraag!

De komende periode zal Matthieu deze onderwerpen nauwlettend
volgen. Is er nog een onderwerp wat u aan het hart gaat? Neem dan contact met
op met het CDA.

Categorieën: Nieuws