Het vervoer van gevaarlijke stoffen dwars door Dordrecht en omgeving is een belangrijk politiek onderwerp in de Drechtsteden. “We kunnen dat als betrokken gemeentes alleen oplossen met hulp van andere overheden. Welke rol kan Europa hierin spelen?” Onder andere deze vraag legt het CDA Dordrecht voor aan Europarlementariër Esther de Lange tijdens een openbare thema-avond op donderdag 11 april 2019, start om 20.00 uur in Zalencentrum Pauluskerk. Belangstellenden zijn welkom. Klik op deze link voor de flyer.

Europa is momenteel “hot”. U kunt de journaals niet opzetten, de kranten niet openslaan, zonder een headline over Europa. Waar gaat dat allemaal over? Is het een geldverslindende moloch of een samenwerking die, ook voor Dordrecht, erg belangrijk kan zijn? Over dit soort vragen gaat Esther de Lange (Europarlementariër, vicepresident van de EVP en delegatieleider van het CDA) graag met inwoners van Dordrecht in gesprek. Er komen op de avond ’twee lijnen’ aan bod. Enerzijds, in zijn algemeenheid, hoe kunnen we ontwikkelingen als Brexit en de samenwerking met politieke partijen uit landen als Hongarije duiden en hoe verhoudt zich dat tot de christendemocratische principes van het CDA? Anderzijds komt aan de orde welke rol Europa kan spelen, specifiek voor onze stad en de Drechtsteden. Dordrecht is ingebed tussen snelwegen, waterwegen, (chemische) industrie met alle problematiek rond gevaarlijke stoffen en fijnstof die dat met zich meebrengt. Denk ook aan de discussies rond het spoor en giftreinen die dwars door de stad rijden. Het zijn al jaren zorgenkinderen op lokaal en provinciaal niveau.

Het CDA Dordrecht nodigt alle inwoners van Dordrecht en andere belangstellenden van harte uit om deze avond op 11 april 2019 bij te wonen. De avond start om 20.00 uur in Zalencentrum Pauluskerk aan de Albertine Agnesstraat 2. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur.

Categorieën: Nieuws