Energietransitie – ‘ontzorgen’ moet!


De opwarming van de aarde is een feit en dat ontkennen is geen optie. Maar ja, de vraag wat wij als Dordtenaren daaraan kunnen doen levert geen eenduidige antwoorden op. Velen van ons zien het nut ervan in om minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen, ook goed voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. Maar de vragen ‘hoe’ en ‘hoe betaalbaar’ zijn relevant.
We moeten uiteindelijk van het aardgas af als warmtebron, op zoek naar andere energiebronnen. Denk aan het Warmtenet, het toepassen van Waterstof, het winnen van aardwarmte door Geothermie, of nieuwe mogelijkheden. Veel is nog onzeker, technisch en financieel risicovol.
Woningen energiezuiniger maken door deze te isoleren kan al wel. Als huurder bent u daarbij afhankelijk van initiatieven van uw verhuurder. Woningcorporaties willen investeren en dat schept vertrouwen. Bij particuliere verhuurders ligt dit ingewikkelder. Zeker een taak voor de gemeente om ook hen in beweging te krijgen.


Voor u, wonend in een eigen woning, hoeft het niet zo te zijn dat uw spaargeld bepaalt wat u kunt investeren in het energiezuiniger maken van uw woning. Het CDA vindt dat de gemeente een taak heeft om u daarbij te ‘ontzorgen’.
Dat kan met een Energieloket, waar u op een laagdrempelige wijze advies krijgt wat voor u de beste energiebesparende maatregelen zijn. Met inzicht in kosten en kwaliteit en met maatwerk voor financiering.
Wij hebben het college dan ook gevraagd naar mogelijkheden voor het oprichten van een Investeringsfonds. Daar kunt u gemakkelijk en tegen een lage rente geld lenen om uw woning te verduurzamen, dus ook hier u ‘ontzorgen’.
Daar gaat het CDA zich sterk voor maken!

Theo Oostenrijk Raadslid CDA-Dordrecht

Categorieën: Nieuws