Babbelbroodje bij het Diaconaal Aandachtcentrum Dordrecht

Met het organiseren van “Babbelbroodjes” is het Diaconaal Aandachtcentrum dit jaar een nieuw concept gestart in Dordrecht voor de eenzamen en kwetsbaren onder ons. De bedoeling is om op ‘n meer persoonlijke en diepgaande wijze aandacht voor elkaar te hebben. Om mensen bij elkaar te brengen en uit een isolement te halen.
Na enkele besloten Babbelbroodjes werd op woensdag 22 mei 2019 een Open Babbelbroodje geïntroduceerd. Namens de CDA fractie ben ik hierbij aangeschoven.

Tijdens dit goed bezochte Open Babbelbroodje was coördinator van het Centrum Petra Jongekrijg onze gastvrouw. 

Centraal onderwerp was hoe een bezoeker het bij het Aandachtcentrum vindt, wat betekent die plek voor een bezoeker. Biedt het Aandachtcentrum die geborgen plek voor dak- en thuislozen, voor hen die chronisch ziek zijn, verslaafd zijn of eenzaamheid? Daarna werd er doorgesproken over het thema “je bent niet alleen”.

De openheid van de ene bezoeker, nodigde de ander uit om ook te vertellen. Vooroordelen maakten plaats voor interesse en respect: “laat je niet door een eerste indruk leiden” en “je kunt in je idee vastzitten en daarmee jezelf in het contact met de ander in de weg staan”. Aan het eind waren de bezoekers meer tot elkaar gekomen. Afspraken, om elkaar weer te treffen, waren het gevolg.
Niet iedereen heeft gelijke kansen. Het is belangrijk dat dit soort gelegenheden in Dordrecht worden geboden. Problemen oplossen lukt niet altijd. Je wordt bij het Aandachtscentrum gezien als mens, niet als een probleem. Met luisteren naar elkaar kun je al veel voor elkaar betekenen, zonder meteen te analyseren en in een hokje te plaatsen.
Het Babbelbroodje verdient een vervolg!

Mocht u nog waardevolle ideeën hierover hebben, dan krijgen we die graag via onze website www.cdadordrecht.nl/contact/

Mafalda Weerts