Het CDA concludeert dat het college behoorlijke steken heeft laten vallen in de communicatie richting bewoners en gemeenteraad over de verplaatsing van de dagopvang van het Leger des Heils van de Dubbeldamseweg naar het Kromhout.

Na een spervuur van vragen uit de raad hebben we wethouder Sleeking horen toegeven dat het college in gebreke is gebleven door niet eerder te communiceren dan juli 2018. Vervolgens probeerde hij daar steeds een verklaring voor te geven. Een goede verklaring is daar niet voor vinden wij. Het college is in gebreke gebleven. Punt. Zonder verdere verzachting.

Tevens hoorden we wethouder Sleeking zeggen dat hij nu, bij nader inzien, vindt dat ergens in de periode april 2016 – februari 2018 het beste moment lag voor het college om te communiceren. Wij zijn het daarmee eens en vinden het kwalijk dat dat niet is gebeurd.

Tevens concluderen we uit het feitenrelaas dat we van het college ontvingen dat de verplaatsing in bovengenoemde periode niet op de college agenda heeft gestaan. Dus qua interne communicatie in het college is ook een wereld te winnen, al gaan wij daar volgens de voorzitter niet over. Volgens ons betekent het namelijk dat iemand niet de collega’s in het college heeft betrokken, wat wellicht had kunnen voorkomen dat deze inschattingsfout wordt gemaakt. En ook dat moet beter.

Het CDA heeft tegen de door de PvdA ingediende motie van treurnis en motie van wantrouwen gestemd met de volgende stemverklaring: “Het CDA heeft aangegeven te concluderen dat het college in gebreke is gebleven zonder goede verklaring en het kwalijk te vinden dat er niet tijdig is gecommuniceerd. Dat is een heel stevige conclusie die meer dan voldoende voor zich zelf spreekt. Wij hebben niet de behoefte daar een schepje boven op te doen met een of twee moties”.