Gesprekken zonder woorden.

De fractievergaderingen van het CDA worden steeds door een wisselend fractielid geopend met een vorm van overdenking. Soms lezen we een stukje uit de Bijbel of uit een ander boek met b.v. een gedicht of bespiegeling. Soms is er een relatie met de actualiteit, soms is die relatie er niet.

Zelf doe ik als notulist van de vergadering af en toe een overdenking.

In januari berichtte AD-De Dordtenaar met een goed artikel over dakloze jongeren in Dordrecht. In de fractieapp werd direct de ernst van dit probleem onderschreven.

In het decembernummer van het kerkblad De Schakel (Vrij-Evangelische Gemeente en Doopsgezinde Gemeente in Dordrecht) las ik een artikel van dominee Han Couperus. Mede door dit artikel en het artikel in AD-De Dordtenaar schreef ik onderstaande overdenking als opening van de fractievergadering.

Na de opening reageerden we op de overdenking en kwamen we tot de conclusie dat de CDA-gedachte heel duidelijk naar voren kwam.

Als raadslid en als commissielid maak je kennis met veel mensen. Elke ontmoeting is anders.

De een maakt meer indruk op je dan de ander.

Met de één heb je een click en met de ander is dat veel moeilijker.

Met name gesprekken met kwetsbare mensen vergeet je niet gauw. Niet omdat ze zulke goede sprekers zijn, niet omdat je grote bewondering kunt hebben voor wat ze gepresteerd hebben, maar juist omdat ze zo kwetsbaar zijn en elke dag voor hen een nieuwe uitdaging is.

Eigenlijk zeggen ze nooit zo veel. Maar als ze wat zeggen, dan zijn dat vaak rake opmerkingen.

Maar vooral de woorden die niet uitgesproken worden zijn vaak nog meer veelzeggend

Kijk maar naar onderstaand verhaal:

Een jongen wilde God ontmoeten. Hij wist niet waar hij God kon vinden, dus hij deed wat brood en wat drinken in zijn tas voor onderweg.

Na een poosje ontmoette hij een oudere man.  Hij zat op een bankje in het park en staarde gewoon wat over het water van een meertje. Zoals hij elke dag vanaf dat bankje naar de eenden in het water staarde.

De jongen ging naast hem zitten en opende zijn tas. Hij wou een blikje drinken nemen, toen hij zag dat de man hem hongerig leek aan te kijken, dus bood hij hem een boterham aan. De man nam het dankbaar aan en lachte naar hem. Zijn glimlach was zo aangenaam dat de jongen het nog eens wou zien, dus bood hij hem een blikje drinken aan. En opnieuw lachte hij naar hem.

De jongen vond het heerlijk om te zien hoe die man daar van genoot.

Ze zaten daar een hele tijd zonder verder iets te zeggen. Toen het donker werd, voelde de jongen hoe moe hij was en hij stond op om te vertrekken. Maar wanneer hij enkele passen had gegaan, draaide hij zich om en keek hij in de twinkelende ogen van de man die de hele middag naast hem had gezeten. Hij gaf de jongen zijn mooiste glimlach.

Bij zijn thuiskomst was zijn moeder verbaasd over zijn vrolijke gezicht. Ze vroeg hem “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo gelukkig maakte?”

Hij zei “Ik heb geluncht met God.” En nog voor zijn moeder kon antwoorden, voegde hij eraan toe: “En weet je wat!? Hij heeft de mooiste lach die ik ooit gezien heb!”

Ondertussen was de oudere man ook opgestaan. Hij ging niet naar huis, want hij had geen huis. Hij meldde zich zoals bijna elke avond bij het Leger des Heils. De leiding was verbaasd over de vredige lach op zijn gezicht en hij vroeg

” Man, wat heb je vandaag gedaan dat je zo gelukkig maakte?” Hij antwoordde “Ik heb met God geluncht, in het park.”

En nog voor de heilssoldaat kon antwoorden, voegde hij eraan toe, “en weet je, God is veel jonger dan ik verwacht had.”

Ontmoetingen zoals hierboven beschreven laten zien dat ieder die gesprekken mag voeren als raadslid of commissielid, als lid van een maatschappelijke organisatie, of gewoon als betrokken burger, met mensen zoals “de oudere man”, kan zeggen dat hij of zij het mooiste werk heeft wat gedaan moet worden.  

Laat dat de opdracht zijn voor ieder raadslid of commissielid. Een tijdje met mensen onderweg zijn om op verrassende wijze met woorden, of juist in stilte verbindingen te zoeken met God, met je naaste, met je collega, of je politieke beweging.

Frans Riet

secretaris CDA-fractie Dordrecht

Categorieën: Nieuws