Voor een volkstuinvereniging is het belangrijk dat ze vaste grond onder de voeten hebben. Afgelopen jaren wist men dat waar de vereniging nu gehuisvest is, aan de Reeweg-Zuid, men daar weg moest, vanwege woningbouw.

De verhuizing had nogal wat voeten in de aarde. Voor een tuindersvereniging is zo’n verhuizing niet prettig. Jaren lang hebben de tuinders hun grond bemest en verzorgd. En als je dan moet verhuizen, dan wil je daar snel duidelijkheid over.

De gemeente bood grond aan op de Domela Nieuwenhuisweg. Maar deze was veel te duur.

Ons raadslid Theo Oostenrijk heeft zich de laatste jaren het lot van de vereniging aangetrokken. Hij bleef aandacht vragen voor dit vraagstuk.

We zijn dan ook blij dat de vereniging er in overleg met de gemeente in is geslaagd om vaste grond te vinden aan de Schenkeldijk. Daar is plaats voor 60 tuintjes.

Het CDA-Dordrecht daar heel blij mee.  Als CDA blijven we steeds weer aandacht vragen voor het belang van het verenigingswerk in Dordrecht. En dat geldt ook dus ook voor een volkstuinvereniging.

Zowel het college als de mensen van de Vrije Tuinder zijn blij met de nieuwe stek.

We spreken dan ook de wens uit dat daar heel veel stekjes mogen groeien tot prachtige planten op de grens van sportvelden en de polder.

Frans Riet (fractiesecretaris)