Op 23 juni is de Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens vastgesteld, een beleidsstuk waarin een kader is vastgelegd waarmee activiteiten en aanvragen over het gebruik van onze binnenhavens kunnen worden beoordeeld. Tevens geeft het na jaren van onzekerheid duidelijkheid en rechtszekerheid over het ligplaatsbeleid voor historische schepen.

Dat betekent tevens duidelijkheid over de status van de aanwezige schepen in zowel de Kalkhaven als ook in de Riedijkshaven. De schepen mogen er liggen, maar zij krijgen niet de status van ‘woonfunctie’. Dit om geen problemen te krijgen, als het gaat om door de gemeente dan mogelijk te nemen maatregelen v.w.b. het beperken van omgevingsgeluid.

Deze beleidsvisie is het resultaat van discussies vanaf 2016 in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving over vooral het ligplaatsenbeleid voor historische binnenschepen. Daarnaast heeft er een uitgebreide consultatie met stakeholders in 2019 plaats gevonden.

Wij kunnen ons vinden in de nu vastgestelde beleidsvisie. Wel hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd over de ligplaatspositie van de René Siegfried met de daaraan verbonden Lash-bak en de Veerdienst 3. Daarover bestaat al vele jaren onzekerheid, waarover klaarheid moet komen.

De René Siegfried herbergt het enige ongesubsidieerde Binnenvaartmuseum van Nederland, van nationale en internationale betekenis. Daar mag Dordrecht trots en zuinig op zijn, ook als het gaat om het nu eindelijk bewerkstelligen dat zij mogen rekenen op een definitieve ligplaats, op of dichtbij de huidige.

Met de Stichting De Binnenvaart is de afspraak gemaakt dat zij tijdelijk verhuizen naar de andere oever van Het Wantij, ten zuiden van Kinepolis. Dit in verband met het vernieuwen van de kadewand op de huidige ligplaats. Prima, vinden ook wij, maar dan wel met de toezegging dat zij bij terugkeer mogen rekenen op een definitieve ligplaats.

Daarom heeft onze fractie een Amendement ingediend, met als doel dat in de tekst van de beleidsvisie de huidige ligplaats als permanent wordt vastgelegd. Tijdens het debat over dit Amendement bleek dat veel fracties hier sympathiek over oordeelden. Ook vinden zij dat er duidelijkheid moet komen over de definitieve ligplaats.

Een meerderheid van de raad liet zich echter overtuigen door het argument van wethouder Sleeking dat dit Amendement te vroeg komt, gelet op de nog komende besluitvorming over de toekomst van de Biesboschhal, een motief wat wij niet delen. Wel zegde hij toe dat hij zich zeer zal inspannen om voor het pleidooi de René Siegfried en daarmee het Binnenvaartmuseum op of dichtbij de huidige ligplaats een definitieve status te laten worden. 

De winst van dit debat is in elk geval dat het belang van het verlenen van een definitieve ligplaats voor de René Siegfried met Lash-bak en Veerdienst 3 stevig op de kaart is gezet.

Theo Oostenrijk