Het CDA vindt het collegevoorstel om de Biesboschhal te verkopen te kort door de bocht.

Wij willen beginnen met initiatiefnemers concrete voorstellen laten doen voor een goede bestemming van de hal. De Biesboschhal is een gemeentelijk monument op de momenteel in ontwikkeling zijnde (woon)wijk Stadswerven. Een goed passende invulling van deze voormalige scheepswerf-hal die goed samengaat met zowel de aangrenzende woonomgeving als de naastgelegen Leefwerf de Biesbosch vinden wij belangrijk.

Daartoe heeft het CDA met een groot aantal andere fracties een amendement ingediend om eerst een openbare uitvraag te doen en de uitkomst daarvan mee te wegen bij de beslissing over verkoop dan wel verhuur van de Biesboschhal. Dat amendement is met grote meerderheid aangenomen.

In diezelfde raadsvergadering is tevens een mede door het CDA ingediend amendement aangenomen om een vaste ligplaats in het Wantij te garanderen voor het naast de Biesboschhal afgemeerde museumschip De Siegfried en de vier andere historische schepen die horen bij Leefwerf de Biesbosch. Tenzij dit in strijd mocht blijken met voorschriften van Rijkswaterstaat of contractuele rechten van een ontwikkelaar. Maar dat verwachten wij niet.