Op de algemene ledenvergadering van 24 juni 2021 is Peter Heijkoop door de leden van het CDA Dordrecht gekozen als lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Met deze verkiezing trapt de partij ook formeel de voorbereidingen af met het oog op 16 maart 2022. De dag waarop de gemeenteraadsverkiezingen gepland staan.

Bevlogen en ervaren
Met de keuze voor de 38 jarige Peter Heijkoop kiezen de leden van het CDA in Dordrecht nadrukkelijk voor kennis, bevlogenheid en ervaring. Nadat hij medio 2016 plaatsnam in het college met de portefeuille sociale zaken en onderwijs, is hij in 2018 teruggekeerd met dezelfde portefeuille aangevuld met de portefeuille zorg en welzijn.
Naast zijn functie als wethouder in Dordrecht is Heijkoop als bestuurder van de Ve reniging Nederlandse Gemeenten gesprekspartner van het kabinet op het terrein van sociale zaken, armoede en inburgering. Recent is hij ook voorgedragen als voorzitter van het CDA Zuid Holland.

Heijkoop woont met zijn gezin met vier kinderen in de nieuwbouw wijk Stadswerven en is gemotiveerd om de kar voor het CDA Dordrecht te trekken: “Landelijk heeft het CDA het moeilijk, maar lokaal bruist de afdeling en laat het CDA iedere dag zien met beide benen in de Dordtse samenleving te staan. Wij zijn een lokale pa rtij die volledig bestaat uit Dordtenaren die de stad met elkaar iedere dag mooier willen maken en daarbij de christendemocratische waarden voorop zetten.”

Normen en waarden
Heijkoop: “Het is belangrijk dat we met elkaar aan de slag gaan voor de stad en onze inwoners. Daarbij vind ik het belangrijk hoe wij met elkaar omgaan in onze stad. Normen en waarden moeten weer voorop staan. Er gebeuren veel mooie dingen in onze stad. Veel mensen zijn betrokken op elkaar en zien naar elkaar om. Afgelopen jaren heb ik mij ingezet om gelijke kansen te bevorderen en armoede te bestrijden. Veel gezinnen werken hard aan een beter bestaan en die verdienen onze steun. Maar ik zie ook asociaal gedrag. Denk bijvoorbeeld aan zwerfafval en te hard rijden. Dat moeten we niet normaal gaan vinden, maar aanpakken.”

Eigentijdse manier
Dion van Steensel, voorzitter kandidaatstellingscommissie: “Peter Heijkoop weet op een eigentijdse manier ons gedachtegoed te vertolken, hij is de meest zichtbare en bekende CDA-er in Dordrecht, hij heeft zowel gemeenteraadservaring, als bestuurlijke ervaring. Wat opvalt is dat Peter zowel in Den Haag en bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten bekend staat als zwaargewicht, maar ook in de Dordtse gemeenteraad bekend staat als iemand die bij zowel coalitie als oppositie geliefd is.”

Categorieën: Verkiezingen