Wellicht heb je de Webinar van de gemeente Dordrecht gevolgd over het worden van raadslid.

Het CDA Dordrecht maakt graag kennis met mensen die zich willen inzetten voor een stad die we door willen geven. Vanuit de christendemocratische principes zoals rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit zetten wij ons in voor een ambitieuze, sociale en veilige stad. Wij geloven in de kracht van de samenleving en om die reden komen wij op voor verenigingen en lokale initiatieven. In Dordrecht zijn we met 4 raadsleden en een commissielid vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Ook zijn we onderdeel van het college van B&W met onze wethouder Peter Heijkoop. De afgelopen jaren hebben we met elkaar veel voor Dordrecht kunnen betekenen. Hierbij kan je denken aan onder andere het HBO onderwijs naar Dordrecht halen, de introductie van de Dordtpas en gratis mantelzorger parkeren als ook stevige inzet op betaalbaar, veilig en prettig wonen in Dordrecht. We besteden niet alleen aandacht aan plannen maken maar hameren vooral ook op daadwerkelijke uitvoering van de gemaakte plannen. Help je de komende jaren mee?

Naast het politieke deel zijn we ook een vereniging met leden, een bestuur en verschillende commissies. Het bestuur en de commissies organiseren onder andere onze ledenvergaderingen en politieke discussieavonden.

Ons Dordtse CDA kenmerkt zich met name door het ambitieuze lokale karakter, en daarbij helpt het hebben van goede contacten elders in het land om actie te vragen voor de problemen die we lokaal niet op kunnen lossen.  Meer weten? Heb je interesse? Of wil je gewoon even verder informeren? Stuur dan een mailtje naar info@cdadordrecht.nl

https://youtu.be/dweo-9_bUQs
Categorieën: Verkiezingen