In de ledenvergadering van 20 januari hebben de leden van het CDA Dordrecht het verkiezingsprogramma vastgesteld. Onderwijs, wonen en armoede zijn daarin belangrijke thema’s. Het CDA zet zich in voor een leefbare, duurzame en veilige stad. De lat ligt hoog en het verkiezingsprogramma is dan ook ambitieus. ‘Er is volop werk aan de winkel!’

Het CDA Dordrecht was in de afgelopen periode, waarin politieke afsplitsingen bij andere partijen aan de orde van de dag waren, een stabiele en betrouwbare factor. Mede daardoor zijn in de afgelopen jaren dankzij het CDA Dordrecht grote stappen gezet op het gebied van onderwijs, armoede en wonen en kon een significant deel van het verkiezingsprogramma ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, zoals het halen van hoger onderwijs naar Dordrecht, de bouw van 339 studio’s op het Leerpark en stevige inzet op armoedebeleid. Onder de verantwoordelijkheid van wethouder Peter Heijkoop is ook de Dordtpas succesvol geïntroduceerd. Mooie resultaten om op terug te kijken, maar het karwei is nog niet klaar en de ambitie is onverminderd hoog.

Lijsttrekker Peter Heijkoop: “Er is volop werk aan de winkel. We moeten komende jaren inzetten op betaalbare woningbouw, zowel voor starters, gezinnen als ouderen. Ook wil ik verder met het uitbreiden van het hoger onderwijs in onze stad. Het armoedeprogramma is succesvol en wil ik samen met anderen verder uitbouwen, vooral door vroegtijdig te helpen met schulden en inwoners die nog aan de kant staan aan het werk te helpen.
Tot slot vind ik het belangrijk dat we als overheid werken aan onze relatie met onze inwoners. Zij moeten van ons op aan kunnen. Daar werk ik hard aan bij de ondersteuning aan toeslaggedupeerden, maar alle Dordtenaren moeten op hun overheid kunnen rekenen. Daar wil ik mij samen met een lijst met goede kandidaten voor inzetten!”

Het CDA Dordrecht hoopt dat lijsttrekker en wethouder Peter Heijkoop zijn karwei mag afmaken, om Dordrecht een nog mooiere stad te maken voor iedereen!

Categorieën: Verkiezingen