CDA en CU-SGP stellen vragen over bouwplannen aan Karel Doormanweg

Op de hoek van de Karel Doormanweg en de Laan der Verenigde Naties is de oude schoolhuisvesting gesloopt en wordt voor het Drechtstercollege (speciaal onderwijs) nieuwe huisvesting gebouwd. Dat kan binnen het huidige bestemmingsplan. Het is bekend dat het de bedoeling is om aan/boven die nieuwe school een woontoren te realiseren. Daarvoor liep recent een inspraakprocedure. Voor deze woningbouwontwikkeling is aanpassing van bestemmingsplan nodig. Lees meer…