Begroting 2014: Aandacht voor vrijwilligers, sportverenigingen en ouderenzorg/mantelzorg

Vandaag boog de gemeenteraad zich over de begroting voor 2014. Prioriteiten voor het CDA zijn vrijwilligers, sportverenigingen en ouderenzorg/mantelzorg. Veel moties zijn vanuit de raad ingediend. Het CDA heeft zelf moties ingediend om onder ander het aantal coffeeshops terug te brengen (samen met BVD) en speciale parkeervergunningen t.b.v. mantelzorgverleners te Lees meer…