ZyduyauIcwJVandaag boog de gemeenteraad zich over de begroting voor 2014. Prioriteiten voor het CDA zijn vrijwilligers, sportverenigingen en ouderenzorg/mantelzorg. Veel moties zijn vanuit de raad ingediend. Het CDA heeft zelf moties ingediend om onder ander het aantal coffeeshops terug te brengen (samen met BVD) en speciale parkeervergunningen t.b.v. mantelzorgverleners te regelen. Denk bij dat laatsteĀ bijvoorbeeld aan de dochter uit Sterrenburg die elke dag naar de binnenstad komt om haar zieke moeder te verzorgen. Zij moet nu elke dag parkeerkosten ophoesten. Het zijn dit soort praktische dingen waar mantelzorgers tegenaan lopen.

Wij steunden o.a. de moties om Drechtwerkmedewerkers een kerstpakket te geven, meer openbare toiletten in de binnenstad te realiseren, gevolgen nieuwe jeugdwet goed te volgen.
Tot slot steunden wij de motie om de ontsluiting van sportpark Stadspolders aan te pakken. Dat moet veiliger en wij zien ook graag dat de parkeergelegenheid wordt uitgebreid. In navolging van dit sportpark worden ook problemen bij andere sportparken in beeld gebracht.
In ons verkiezingsprogramma dat binnenkort wordt gepresenteerd zullen wij ook veel aandacht schenken aan o.a. vrijwilligers en sportverenigingen.