Geacht college,

 

Sportverenigingen zijn zeer waardevol voor de stad. Sporten is gezond, het geeft veel plezier en gezelligheid. Tal van vrijwilligers maken dit week in, week uit mogelijk.
Toch is ook aan sportverenigingen een financiële bijdrage aan de bezuinigingen gevraagd. Subsidies aan sportverenigingen zijn de afgelopen jaren afgebouwd. Deze afbouw van subsidies maakt het voor verenigingen des te meer noodzakelijk om alternatieve inkomstenbronnen optimaal te benutten. Het CDA is van mening dat sportverenigingen daarbij niet onnodig in de weg moeten worden gezeten door belemmerende regels.
De CDA-fractie is van mening dat er teveel regels en vergunningen zijn voor sportverenigingen. Regels die verenigingen in de weg zitten, bijvoorbeeld op het gebied van sponsoring en reclame. Maar ook in het geval een vereniging een gezellige barbecue op het terras organiseert.

 

1
Bent u met het CDA Dordrecht van mening dat de sportverenigingen, zeker gezien de recente bezuinigingen, optimaal de ruimte moeten krijgen om zelf inkomsten te genereren en hierbij niet in de weg moeten worden gezeten door onnodige regels? Wilt u uw antwoord toelichten?

 

2
a. Welke regels gelden er voor het aanbrengen van reclame-uitingen door sportverenigingen en via welke verordening is dit zo geregeld?
b. Bent u het met het CDA eens dat het zo min mogelijk regels moeten zijn en dat de regels zich m.n. zouden moeten richten op het garanderen van de veiligheid en openbare orde?
c. Hoeveel vrijheid hebben sportverenigingen om zelfstandig afspraken te maken met sponsors over het aanbrengen van reclame uitingen?

 

3
De Sportraad verbindt de politiek en de sportverenigingen. Wilt u aan hen vragen om alle ervaren belemmeringen op het gebied van regels en vergunningen bij de sportverenigingen te inventariseren, hiervan een rapport op te stellen en deze aan de Gemeenteraad aan te bieden?

 

4
Het CDA heeft behoefte aan een integraal beeld van verordeningen en gemeentelijke regelgeving waar sportverenigingen mee te maken hebben. Wij zouden graag samen met onze collega’s in de Gemeenteraad en het college onnodige regels tegen het licht houden en schrappen. En daarbij nadrukkelijk het rapport (vraag 3) van de Sportraad betrekken.
Kunt u het CDA een overzicht geven van de gemeentelijke verordeningen (al dan niet op basis van landelijke regelgeving) en andere relevante regelgeving waar sportverenigingen direct of indirect mee te maken hebben?

 

 

In afwachting van uw antwoorden,

groet ik u vriendelijk,

 

 

Peter Heijkoop

Fractie CDA Dordrecht