In de adviescommissie van 17 januari is uitgebreid gesproken over het onderzoek naar de parkeerbehoefte in en rond de binnenstad. Peter Naeije was namens de CDA-fractie aanwezig. De adviescommissie kreeg een heldere presentatie. Het uitvoeren van het onderzoek was een van de afspraken die de coalitie van BVD, VVD en CDA gemaakt hebben.

De bedoeling is om met het onderzoek duidelijk te hebben in welke delen van de binnenstad er (in de toekomst) een tekort is aan parkeerplaatsen, zodat op tijd maatregelen genomen kunnen worden, zoals het realiseren van parkeergarages. Het is belangrijk dat bewoners en bezoekers hun auto op acceptabele afstand kunnen parkeren, omdat wij als CDA bereikbaarheid en gastvrijheid belangrijk vinden.

Al eerder zijn er onderzoeken geweest. De verschillende uitkomsten laten zien dat het altijd lastig te voorspellen is. Bepaalde bouwprojecten zijn uitgesteld of gewijzigd. Ook door de tegenvallende economische groei is het aantal auto’s minder sterk gestegen dan was gedacht. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat er vooral in het Oostelijk deel van de binnenstad (o.a. Lijnbaan gebied, Matena’spad en rond het Energiehuis) een tekort gaat ontstaan. Met de komst van een bioscoop bij het Energiehuis gaat er zelfs een zeer groot tekort ontstaan van vele honderden plaatsen. Om die reden staat er ook een parkeergarage bij de nieuwe bioscoop gepland. Het CDA heeft dit voorstel ook gesteund.

Het CDA verwacht dat er in de toekomst (2020) door combinatie van ontwikkelingen, zoals economische herstel en grotere aantrekkingskracht van de stad, mogelijk tekorten blijven. Daarnaast vindt het CDA het voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van belang dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn. Het CDA wil dan ook liever de auto’s in een parkeergarage dan dat alle straten helemaal vol staan en mensen geen plek voor de auto kunnen vinden.

In het verleden is al gesproken over een parkeergarage aan het Kromhout en Steegoversloot. Bij een tekort in dit deel van de stad, ziet het CDA inhoudelijk veel voordelen in de parkeergarage Steegoversloot, vanwege de goede ligging t.o.v. de binnenstad (Hof / Dordrechts Museum), maar ook het feit dat we deze locatie zelf kunnen realiseren en niet afhankelijk zijn van de ontwikkelaar. Voor de appartementen bij het Kromhout moet er een parkeergarage gebouwd worden voor de bewoners. De gemeente heeft afgesproken dat er dan (door de ontwikkelaar) ook extra openbare parkeerplaatsen gebouwd worden en dat de gemeente deze extra plaatsen dan betaalt. Op dit moment lijkt er echter geen voortgang in het realiseren van de appartementen, dus ook niet in de parkeergarage te zitten. Het CDA is benieuwd wat dit betekent.

In de adviescommissie werd wisselend gedacht over het onderzoek en de gevolgen. Diverse fracties gaven aan geen nieuwe parkeergarages te willen, behalve de parkeergarage bij het Energiehuis/bioscoop. Het CDA denkt dat er zeker (in de toekomst) nog behoefte is aan een parkeergarage dichterbij de binnenstad. De afstand tussen het Energiehuis en bijvoorbeeld het Dordrechts Museum is in afstand, maar zeker in de beleving een stuk groter dan vanaf Steegoversloot en/of Kromhout. Het CDA staat voor een gastvrij Dordrecht en daar hoort ook parkeergelegenheid bij. Ook moeten de belangen van bewoners bewaakt worden door te voorkomen dat veel bezoekers de auto op straat zetten en het daar helemaal vol zit.

Bij het in de toekomst uitwerken van de plannen zullen dan ook de bewoners betrokken moeten worden. Deze afspraak hebben BVD, VVD en CDA in 2010 ook gemaakt en die afspraak staat nog steeds. Speciaal aandacht vraagt de verkeersafwikkeling, waar bewoners terecht aandacht voor gevraagd hebben.

De plannen zullen na het onderzoek verder uitgewerkt moeten worden. Een aantal fracties wil echter nu nog verder debatteren over het onderzoek in de gemeenteraad. Voor het CDA is dat op dit moment niet nodig. Het CDA wil de ontwikkelingen afwachten en ziet de voorstellen van het college met vertrouwen tegemoet en wil dan graag over de concrete voorstellen praten.

Meer informatie, zie (Klik)

Categorieën: CentrumNieuws