Parkeren bij Oranje Wit

Als verenigingspartij staat het CDA voor het aanpakken van problemen bij sportclubs. Daarom hebben wij op 12 september wederom aandacht gevraagd voor parkeren en veiligheid bij Stadspolder Oranje-Wit. In de sportparkenvisie lezen we het volgende: “Het Park heeft op zaterdag te maken met parkeerproblemen. Daarnaast is de infrastructuur aan herziening/renovatie Lees meer…

Parkeerbehoefte binnenstad besproken

In de adviescommissie van 17 januari is uitgebreid gesproken over het onderzoek naar de parkeerbehoefte in en rond de binnenstad. Peter Naeije was namens de CDA-fractie aanwezig. De adviescommissie kreeg een heldere presentatie. Het uitvoeren van het onderzoek was een van de afspraken die de coalitie van BVD, VVD en Lees meer…