Maandagochtend 27 augustus opende Marja van Bijsterveldt, “onze” minister van onderwijs, officieel het schooljaar door in Dordrecht op de Mariaschool een markt over ouderbetrokkenheid te openen.

Ouderbetrokkenheid is niet alleen een speerpunt in het werk van de minister, want ze bezoekt regelmatig scholen om ouderbetrokkenheid te promoten, maar ook CDA-Dordrecht heeft dit thema omarmd.

Juist in een tijd waarin scholen en ouders niet alles blindelings kunnen inkopen, is een goede samenwerking tussen ouders en scholen een must.

Waar het vroeger vanzelfsprekend was dat ouders zich lieten betrekken bij de scholen van hun kinderen, zie je dat die betrokkenheid de laatste jaren sterk is afgenomen. Ouders die allebei werken, gescheiden gezinnen en ook soms een andere mentaliteit zorgen dat de afstand ouders-school soms erg is vergroot.

Op de Mariaschool worden diverse initiatieven ontplooid om juist die betrokkenheid van ouders te vergroten. Niet dat de school volgepompt is met de leesmoeders zoals die vroeger de scholen bevolkten. Het zijn juist bijeenkomsten, onder schooltijd met ouders over thema’s waardoor ouders ondersteund worden bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind. En denk dan niet alleen aan praatgroepen, maar ook heel concreet activiteiten op gebied van muziek, dans en leesbevordering.

De markt die de minister opende liet o.a. ook mooie projecten zien van De Fontein (Crabbehof/Wielwijk) en De Regenboog (Staart/Reeland). Beide scholen hebben veel geïnvesteerd in projecten als leesbevordering. Er zijn nauwe contacten gelegd met de bibliotheek. Ouders worden gestimuleerd in voorlezen, gebruik van prentenboeken en leesboeken.

Aan het eind van de ochtend vertrok de minister die rondgeleid werd door wethouder Bert v.d. Burgt voor een volgend werk bezoek in Boxmeer.

Frans Riet