Op maandag 14 mei 2018 heb ik namens onze fractie een integere herdenking van het bombardement Moerdijkbrug bijgewoond.

Een bombardement dat, bij de aanvang van de bezetting door de Duitsers van ons land, op 13 mei 1940 heeft plaatsgevonden.

Daarbij hebben 7 Nederlandse militairen zich met hart en ziel hebben ingezet om de Moerdijkbrug op te blazen, om daarmee de naderende Duitsers te verhinderen dan wel te vertragen om het hart van Holland te bezetten.

Tevergeefs. Ze zijn neergeschoten.

Diep respect voor deze jonge militairen die hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid, ook al duurde de bezetting daarna nog vijf jaar in dit deel van Nederland.

Het is goed dat deze moedige militairen jaarlijks worden herdacht en bedankt voor hun inzet, een eerbetoon dat ze voor altijd behoort toe te komen.

Mafalda Weerts

moerdijkbrug