Leven in armoede is ongelooflijk zwaar. Een ouder die zich over elke uitgave het hoofd moet breken, ervaart veel stress. Elke vraag van een kind waarvoor geld nodig is, zoals een uitnodiging voor een kinderfeestje of een schoolreisje, leidt tot een gevoel van onmacht. De impact van schulden op gezinnen en op kinderen is groot. Deze mensen hebben niet alleen behoefte aan een financieel vangnet, maar ook aan een aanpak die gericht is op het voorkomen van schulden. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Onze CDA–wethouder (en lijsttrekker) Peter Heijkoop presenteerde deze week het programma ‘Samen tegen armoede’ als aanvulling op het regionale minimabeleid. De CDA-fractie is erg blij met het programma waarmee armoede structureel en langdurig wordt aangepakt.

Het programma richt zich op het voorkomen van armoede en schulden. Zo worden er maatregelen voor werkenden met een laag inkomen voorgesteld. Zoals de invoering van de Dordtpas. Met deze pas kunnen mensen die weinig te besteden hebben toch leuke uitstapjes maken. Ook laaggeletterdheid, waardoor mensen vaak niet in staat zijn om hun (financiële) zaken goed te regelen, wordt aangepakt. En ook mensen die de kachel niet durven te gebruiken omdat zij bang zijn dat ze de energierekening niet kunnen betalen, kunnen op maatregelen rekenen.

Armoede onder kinderen is een groeiend probleem. Momenteel groeit 1 op de 9 kinderen in Dordrecht op in armoede. Dit moet anders: “Kinderen die opgroeien in armoede hebben bovendien een minder goed perspectief voor de toekomst dan hun rijkere leeftijdgenoten. Dat vinden we onacceptabel. Alle kinderen hebben recht op een goede startpositie in hun leven.”

Schulden belemmeren mensen om mee te doen. Mensen met financiële problemen hebben vaker ook andere problemen zoals gezondheidsklachten. Een betere aanpak op het gebied van schulden heeft daarom ook veel positieve impact op het welzijn van deze mensen.

Het CDA Dordrecht vindt dat het niet gaat om wat je denkt of zegt, maar om wat je doet tegen armoede. Het CDA steunt van harte het regionale minimabeleid, de 100% kwijtschelding van lokale lasten en de talrijke organisaties zoals de Voedselbank, Stichting Present, Schuldhulpmaatje en vele anderen die zo belangrijk zijn voor mensen in armoede en/of met schulden. Extra maatregelen zijn en blijven nodig om ervoor te zorgen dat onze kinderen het beter krijgen. De lokale strijd tegen armoede moeten we samen de komende jaren voortzetten.

Categorieën: Geen categorie